четвер, 3 листопада 2016 р.

Відкриті уроки

Наприкінці вересня на базі училища проводилась педпрактика для слухачів курсів підвищення кваліфікації природничо-математичних дисциплін.
Був проведений урок з математики «Арифметичний корінь n – го степеня. Властивості арифметичного кореня».
Новосад Олена Петрівна,  молодий, але досвідчений викладач, провела урок використовуючи різні методи організації навчальної діяльності учнів. Урок проводився в групі №12 професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»,  розпочався вчасно і організовано. Основні завдання уроку були сформульовані педагогом чітко і ясно, правильно визначена основна мета уроку. Для кращої мотивації навчальної діяльності, а також при поясненні нового матеріалу, викладач використовувала ІКТ. Слайди презентації були ретельно продумані і використовувались в усіх структурних елементах уроку. Історичні відомості про виникнення символу корінь квадратний з перших хвилин уроку зацікавили учнів і це дало можливість викладачу від історичних відомостей плавно перейти до теми: «Арифметичний корінь n-го степеня.».
Викладач показала приклади розвʼязання завдань чітко і доступно, пояснюючи важливі для розуміння учнями моменти, вказувала і виправляла помилки в процесі виконання завдань учнями. Властивості, які учні вивчили на уроці постійно висвітлювались на слайді, що спрощувало розв’язання задач, які давала Олена Петрівна. Правильно підібрані викладачем вправи за рівнями складності дозволили нарощувати складність у міру засвоєння матеріалу. Учні до занять ставилися з великим ентузіазмом, охоче вирішували завдання в зошитах. Вступна частини уроку містила контроль за набутими знаннями, і введення в новий матеріал, що готує дітей до основної його частини. Закріплення проводилось в інтерактивній формі «Мікрофон».
Урок проводився згідно з програмою. Викладач дотримувалася дидактичних принципів навчання і виховання: активності, наочності навчання, систематичності, послідовності, доступності. Учні ставилися до завдань позитивно, виконували всі вправи уроку на дошці та в зошитах. Час уроку доцільно розподілено за рівнями складності.
Урок пройшов на достатньому методичному рівні та був позитивно оцінений слухачами курсів, на що вказують тільки схвальні відгуки колег з курсів підвищення кваліфікації.
Відкриті заходи молодих викладачів


26 жовтня в училищі був проведений позакласний виховний захід на тему «Halloween». Підготувала та провела захід викладач іноземної мови – Кравченко Жанна Миколаївна. Мета проведення такого типу заняття – ознайомити дітей з англо-американською традицією святкування Хелоувіна; занурити дітей в англомовне середовище; розширити знання учнів з даної теми; розвити акторські здібності, читацькі таланти; виховати повагу до культури країн, мова яких вивчається. Заняття проводилося в групі №11 професії «Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель». Проведенню заходу передувала ґрунтовна підготовка учнів та викладача.
Під час проведення виховного заходу використовувались різні методи роботи з учнями, висвітлення інформації на мультимедійномупроекторі, дало змогу краще та яскравіше розкрити тему та мету виховного заходу. Викладач розробила різноманітні завдання та разом з учнями підготувала цікаву інформацію про святкування Хеловіну. Були проведенні також цікаві конкурси та вікторини, що відповідали тематиці заходу. Атмосфера заняття – навчальна, пізнавальна, захоплива. Учні отримали можливість краще познайомитись з традиціями інших народів, удосконалити мовну компетенцію з іноземної мови, поспілкуватися з викладачем та отримати позитивні емоції.
Кравченко Жанна Миколаївна продумала кожний етап заходу, особливо оформлення кабінету, обладнання для проведення конкурсів, тому свято було і в учнів, і у викладача.четвер, 18 лютого 2016 р.

ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ - 2016

Традиційно в січні 2016 р. у Вищому професійному училищі №25 були проведенні педагогічні читання на тему: «Традиційне та інноваційне у формуванні компетентностей учнів»
Було обговорено багато тем та проблемних питань, що розкривали основну  тему педагогічних читань.
Мар’янич Т.Г.,  Смолій О.І., Савчук Н.В., Козирська О.І.( МК загальноосвітньої підготовки) у своїй доповіді на тему: «Відмінності між традиційним та інноваційним навчанням», висвітлили основні розбіжності між принципами навчання різних часових етапів, вказали всі недоліки та переваги кожного з них.


Гринчак В.І.  (М К з професій художнього напрямку) основну увагу приділив розвитку творчої особистості в сучасних умовах навчання та виховання у виступі «Творча активність. Сприяння розвитку творчої активності учнів».
«Мультимедіа на традиційному уроці» - тема доповіді Конвалюка І.І.(МК з професій політехнічного напряму)
Салабай Н.С., Присяжнюк О.С. (циклова (предметна) комісія економічного напрямку) у своєму виступі на тему: «Гра як метод навчання» розповіли про основні принципи використання нетрадиційних методів роботи з учнями.

Про важливість нововведень в освітній процес докладно висвітлила Яковчук Н. В. (МК з професій інформаційних та  комп’ютерних технологій) у своїй доповіді на тему «ІКТ на сучасному уроці».

Цюпак О.В., Коржан Т.В.( циклова (предметна) комісія «Діловодство» ) виступили з доповіддю на тему: «Проектні технології – вимога часу».

Вигоняйло А.В., Тараненко Л.В.  (МК викладачів предметів: «Фізичної культури і здоров’я», «Захисту Вітчизни», класних керівників та вихователів гуртожитку) донесли до усіх присутність актуальність виховання національно-свідомої молоді у доповіді на тему: «Національно-патріотичне виховання».

Перед педагогічними читаннями педагоги МК з професій художнього напрямку  Шаля Л.А., Головата Я.Ю., Богуш Т.С. провели майстер-клас з розвитку творчої активності своїх колег. Працювали над створенням декоративної підставки і різних видів скляних виробів, використовуючи техніку декупаж. Кожен педагог працював над своїм виробом і отримав готовий виріб  по завершенню педагогічних читань.