понеділок, 9 листопада 2015 р.

ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ВИКЛАДАЧІВ ДО АТЕСТАЦІЇ


 30 вересня викладачі училища  для слухачів НМЦ ПТО ПК  провели відкриті уроки. Варцаба Наталя Володимирівна -  біології на тему «Генетика людини» та Савчук Наталія Василівна - астрономії на тему «Видимі рухи планет. Сидеричний і синодичний періоди обертання планет. Закони Кеплера. Визначення відстаней до планет» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Навчальний матеріал уроків був підібраний за трьома основними характеристиками: науковість, виховне та розвивальне значення навчального матеріалу; правильний добір навчального матеріалу за обсягом, змістом і доступністю для учнів; співвідношення емпіричного, теоретичного і практичного навчального матеріалу; групування, класифікація навчального матеріалу навколо ключових понять; спрямованість навчального матеріалу на зв'язок з життям.
Викладачі училища використали різні поєднання форм навчання, відповідність їх принципам навчання.

Особливої уваги заслуговує методика проведення різних етапів уроків: постановка пізнавальних задач перед учнями; мето­дика перевірки домашніх завдань; методика викладання нових знань; методика закріплення на­вчального матеріалу; використання прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів; організація репродуктивної та творчої діяль­ності учнів, їх співвідношення; застосування на уроці проблемного та елементів програмова­ного навчання; врахування індивідуальних особливостей та інтересів учнів, рівня їх підготовле­ності, здійснення індивідуалізації навчання та диференційованого підходу до учнів; організація різних видів самостійної роботи учнів, їх місце на уроці; домашнє завдання: його обсяг і вчас­ність подання; використання на уроці виховних можливостей навчального матеріалу, формуван­ня наукового світогляду, моральних, трудових, естетичних та інших якостей особистості, культу­ри навчальної праці.
Слухачі курсів НМЦПТОПК міста Хмельницького природничо-математичного напрямку  були дуже вдячні за змістовну наповненість педагогічної практики.
Відкритий урок з математики - Котоній Наталія Іванівна, викладач математики,  провела 3 листопада. Урок відзначається взаємозв’язком окремих структурних елементів, які оптимально витримані за часом, мають свою мету та зміст і відзначаються логічною завершеністю. Раціонально, вдумливо і дидак­тично грамотно визначена основна мета уроку, вона чітко випливає зі змісту навчального матеріалу, відповідає віковим та інтелектуальним особливостям учнів групи №32 та несе в собі інформацію про кінцевий результат уроку.
З урахуванням особистісно орієнтованого підходу до навчання Наталія Іванівна при опитуванні і поясненні використовувала евристичну бесіду.
Уміло була проведена  мотивація навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку, що сприяло збудженню їхнього інтересу до вивчення нової теми, творчої ді­яльності. Історичні відомості про піраміди з перших хвилин уроку зацікавили учнів і це дало можливість викладачу від історичних відомостей плавно перейти до теми: «Піраміда. Правильна Піраміда».
Використання різних видів роботи сприяло зниженню втомленості учнів у процесі роботи. Використання наочності (різні види геометричних тіл) та мультимедійного проектора, дозволило не тільки доступно викласти новий матеріал і закріпити його, але і зекономити час на вироблення практичних умінь і навичок в учнів на самому уроці (використовувалась презентація, яка допомогла при поясненні нового матеріалу  заощадити час на побудову геометричних тіл в зошитах учнів). Запитання викладача до учнів  були сформульовані так, що спонукало їх до самостійних суджень і практичних дій, направляли на доказову відповідь.


Майстерність викладача виявилася у тому, що знання, набуті учнями на попередніх уроках, вдало застосовувались. Повторення, закріплення оптимально співвідносились з вивченням нового матеріалу таким чином, що для цього не потрібно було спеціально виділяти час.
Продумано і своєчасно дано домашнє завдання. Зміст його випливає із усього ходу уроку і носить творчий характер, активізує учнів самостійно робити виснов­ки, поглиблювати і завершувати роботу, розпочату на уроці. Викладач зробила потрібні роз’яснення щодо виконання завдання. «Перевірити висоту піраміди Хеопса, знаючи розміри основи та довжину бічного ребра »
Викладач має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», атестується в поточному році і претендує на педагогічне звання «старший викладач

Відкритий урок викладача Мельникової Т.О. для слухачів курсів підвищення кваліфікації  професійних дисциплін.
18 листопада на базі училища був проведений відкритий урок для слухачів курсів підвищення кваліфікації викладачів професійної підготовки. Урок проводила Мельникова Тетяна Олександрівна – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». Це вже не перший відкритий урок Тетяни Олександрівни на рівні області. Урок педагог провела з використанням різних прийомів активізації пізнавальної, творчої діяльності учнів.

 Тип і структура уроку викладачем були обрані методично правильно. Наявна чітка послідовність окремих етапів уроку. Урок побудований з використанням інноваційних технологій, що дало змогу раціонально розподілити час на всі структурні елементи уроку. Під час опитування застосовувались комп’ютерні тести з виведенням результатів на екрани учнів та викладача. Тестування виконували 8 учнів, інші переглядали презентації учениць про підприємства Хмельниччини (творче домашнє завдання).

Тема уроку повністю відповідала змісту навчальної програми. При проведені актуалізації та мотивації навчальної діяльності, прослідковувався зв’язок із попереднім матеріалом. Пояснення нового матеріалу «Основні засоби, їх класифікація та показники ефективності використання», його закріплення, проводились з використанням презентації, під час якої Тетяна Олександрівна вела евристичну бесіду з учнями. Матеріали слайдів продумані так, щоб учні постійно були в активному пошуку правильної відповіді.
Можна відзначити ефективність методів і прийомів закріплення отриманих учнями знань: чіткий взаємозв’язок репродуктивної і творчої активності й пізнавальної самостійності учнів на уроці.
Спостережливість і логічне мислення учнів викладач розвивала за допомогою різних завдань, що мали творчий характер. Формування в учнів пізнавального інтересу і навичок самоконтролю стало одним із основних завдань викладача на уроці.

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ В УЧИЛИЩІ

Мар’янич Т.Г.- методист  ВПУ№25 м. Хмельницький
Проведення природничо-математичних тижнів в училищі
Формування в учнів навичок самостійної діяльності, творчого потенціалу, креативного мислення і здатності використовувати знання на практиці є важливим завданням сучасної освіти. Адже «освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності…» Р.Т. Кіосакі. Для розвитку цих якостей велике значення має позакласна робота. Коли учень за власним бажанням відвідуватиме позакласні заходи, то він і на уроках буде більш зацікавлено ставитися до навчального матеріалу, краще його розумітиме й засвоюватиме. Одним із засобів зацікавлення учнів є проведення предметних тижнів. На цій основі створюються великі можливості для переконання учнів у тому, що фізика, математика, біологія, географія, хімія, інформатика - може бути по-справжньому цікавою, корисною, несподіваною й навіть веселою.
 

Предметний тиждень — це визначна подія у житті училища. За кілька тижнів до початку предметного тижня на дошці оголошень з’являється оголошення: «Увага! НЕЗАБАРОМ  в училищі проводитиметься природничо-математичний тиждень. До програми тижня ввійде конкурс, у якому ви маєте «оспівати» предмети: математика, фізика,  географія,інформатика, хімія, біологія,  у формі вірша, пісні, оди, сонета, гуморески тощо. Якщо, вже, в цю мить, до вас прийшло натхнення чи виник задум майбутнього твору - беріться за перо! Участь у конкурсах тижня дасть вам змогу отримати справжнісінькі гроші   (у.о.ВПУ №25), за які ви зможете придбати на аукціоні те, що душа забажає, - навіть додаткові бали з усіх предметів.  А завершиться тиждень неймовірною дискотекою (вхід – за у.о. ВПУ №25). Чудовий настрій -  гарантуємо!».