вівторок, 16 листопада 2021 р.

Будні дистанційного навчання

Перший семестр 2021-2022 навчального року розпочався навчанням в закладі.

 У вересні викладачі математики провели дуже цікавий захід до дня таблички множення.Але раділи не довго. Ось вже з 18 жовтня і по 15 листопада в нас було дистанційне.

 З метою якісного здійснення освітнього процесу на період карантину,  наші педагоги при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки, проводять уроки згідно з розкладом, шляхом використання технологій дистанційного навчання. Зокрема, освітній процес здійснюється на таких платформах, як Google-клас, Moodle, Zoom, Meet, Learning.ua, Classroom, Skype та інших.

 9 листопада в день української письменності та мови мотивували учнів до написання Всеукраїнського диктанту. Багато учнів взяло участь у написанні, нажаль не всі написали, диктант цього року був для стенографісток)).

 

100 % педагогів та технічного персоналу вакциновані, отже з 15 листопада приступили до такого довгоочівуканного оф-лайн навчання.   Місяц залишилось до кінця першого семестру. Вже відомий графік здачі ЗНО в 2021-2022 році. 

Відомі терміни проведення ЗНОвівторок, 13 квітня 2021 р.

Відвідування та контроль уроків "ЗахистуУкраїни".Практичне заняття.

Практичне заняття. "Метання гранат"

У вересні місяці 2020 року з групою №22 за навчальним планом проводились практичні заняття на відпрацювання нормативів з метання гранати. Заняття проводились на стадіоні, де була обмежена площа та визначенні відстані за допомогою червоних прапорців на які орієнтувались учні при метанні гранат. Перед початком проведення практичних занять була проведена розминка та показано як треба правильно метати гранату, де має знаходитись кожен учасник при метанні гранати. Урок пройшов на високому методичному рівні, відповідно плану уроку з використанням з використанням правил беспечного метання гранат.вівторок, 29 вересня 2020 р.

 На початку навчального року в училищі було розроблено 

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення протиепідемічних заходів у
Вищому професійному училищі №25
на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

та внесені відповідні зміни до Положення про Педагогічну раду

 

понеділок, 28 вересня 2020 р.

 

Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не мати можливостей пояснити особисто й допомогти в момент виникнення проблеми — ще нещодавно вчителі не могли й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто.  Але Україна не виняток — жодна держава, жодна освітня система у світі не була готова до цього.

Щоб якісно підготувати дистанційний урок, викладач витрачає удвічі більше часу, ніж для звичайного (наприклад, створення відео може відбуватися в декілька дублів, презентацій, завантаження матеріалу в класи, коментарі кожної роботи тощо). Використовуючи різні прийоми викладення нового матеріалу та повторення пройденого, проведення контролю знань та мотивування до навчання творчими завданнями , викладачі організували роботу кожної групи з максимальною кількістю учнів, які можуть виходити на зв’язок. Викладачі нашого навчального закладу опанували навички роботи в Classroom.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=Q5umVER7WK4&feature=emb_logo

пʼятниця, 7 червня 2019 р.

Інноваційний проект


ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
Тема:
НЕТРАДИЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НАПРЯМКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ТА УЧНЯ
Рівень: ПТНЗ, обласний
 
Мар’янич Тетяна Григорівна
методист
Вищого професійного училища №25
 
Суб’єкти інноваційної діяльності        учні та педагоги ВПУ №25, методисти ПТНЗ області
Автор проекту  

Мета впровадження: освітня, професійно-освітня, науково-методична, а саме:
- перетворення педради в орган колективного мислення;                                                                                                               - підвищення авторитету та працездатності педагогічної ради;                                                             - утвердження поліфункціональності педради;                                                                                         - впровадження нових ідей, досліджень та перспективного педагогічного досвіду в діяльність навчального закладу;                                                                         - удосконалення виховного впливу на підростаюче покоління, поліпшення структури навчального процесу і стосунків між усіма його учасниками;                     - ефективна реалізація єдиної науково-методичної проблеми;                                                                                 - мобілізація зусиль педагогічного колективу до інноваційної та гуманістичної діяльності.                                                                                                 
Опис інновації
Педагогічна рада як колегіальний орган відіграє важливу роль у демократизації управління. Педрада має стати лабораторією педагогічної майстерності, однією з умов розвитку експериментальної роботи в освітній установі. Тому форма проведення педради має бути цікавою так само, як і питання винесені на розгляд педради. Нетрадиційна педрада дає змогу залучити до її підготовки якомога більшу кількість організаторів, створювати творчі групи, які б вирішували перспективні завдання. При її підготовці враховується й те, що педрада не тільки генератор цікавих ідей, а й експертна рада, а також вона спонукає до пошуку, творчості, створить у колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння та поваги, створює умови для саморозвитку педагога та учня.
Наша практика переконує, що педрада – досить ефективний спосіб колегіального розв'язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу до інноваційної і гуманістичної діяльності, трибуна передового педагогічного досвіду, школа професійної культури. При її підготовці обов’язково вирішуються такі проблеми:                                                                                         - як зробити, щоб група педагогів, яка впроваджує у своїй роботіновітні технології, стала центром у процесі творчого пошуку;                                               - як сформувати колектив однодумців з того чи іншого питання;                                          - як вдосконалити педагогічну раду, форму її роботи, щоб досягти ефективності;                                                                                                                                          - чи дає педрада можливість розв’язати проблеми розвитку навчального закладу;                                                                                                                                           - що потрібно застосувати для активізації пошукової діяльності педагогів;                        - як залучити кожного учасника педради до обговорення питань і виконання ухвалених рішень.
В навчальному закладі практикуються нетрадиційні форми проведення педагогічних рад, що визначаються залежно від їх завдань (мети) і змісту. Найбільш поширені: педрада-консиліум, педрада-конференція, педагогічний  турнір, педрада - «круглий стіл», педрада - «мозковий штурм», педрада - «ділова гра», педрада-тренінг та інші. Завдяки таким педрадам педагог підвищує свою мотивацію до самоосвіти і вдосконалення навчального процесу з використанням інновацій.
Результативність та  ефективність впровадження інновації
- Нетрадиційна форма проведення педагогічної ради вимагає постійного удосконалення педагогами своїх професійних та педагогічних знань, стимулює кожного до самоосвітньої діяльності.

- На педрадах панує ділова атмосфера, формується сприятливий мікроклімат у колективі.
- Педагог оволодіває методами самоаналізу та самоконтролю своєї діяльності, застосовує творчий підхід до організації навчально-виховного процесу, навчається узагальнювати свій досвід і відбирати ті наукові ідеї, що будуть найбільш ефективними в його педагогічній системі.                                                                
- Розвивається професіоналізм особистості, педагог оволодіває сучасним змістом освіти та методами, що забезпечують цілісний розвиток особистості учнів.                                                                                                                                       
- Формується аналітико-діагностична основа педагогічної та управлінської діяльності (аналізу підлягають зміни у розвитку учня, рівень його вихованості та навчальних досягнень, результативність діяльності педагогів, ступінь досягнення управлінських цілей).                                                                                     
- Досягається ефективність реалізації науково-методичної проблеми в навчальному закладі.                                                                                                                    
- На базі училища проведені обласні семінари для директорів та заступників директорів з проблем організації та проведення педагогічних рад в професійних закладах області, де використовувались матеріали педагогічних рад ВПУ№25.
- Мар’янич Т.Г.- автор методичного посібника  «Нетрадиційні методи прове-дення педагогічних рад у професійному навчальному закладі» ( з досвіду роботи)