пʼятниця, 7 червня 2019 р.

Інноваційний проект


ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
Тема:
НЕТРАДИЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НАПРЯМКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ТА УЧНЯ
Рівень: ПТНЗ, обласний
 
Мар’янич Тетяна Григорівна
методист
Вищого професійного училища №25
 
Суб’єкти інноваційної діяльності        учні та педагоги ВПУ №25, методисти ПТНЗ області
Автор проекту  

Мета впровадження: освітня, професійно-освітня, науково-методична, а саме:
- перетворення педради в орган колективного мислення;                                                                                                               - підвищення авторитету та працездатності педагогічної ради;                                                             - утвердження поліфункціональності педради;                                                                                         - впровадження нових ідей, досліджень та перспективного педагогічного досвіду в діяльність навчального закладу;                                                                         - удосконалення виховного впливу на підростаюче покоління, поліпшення структури навчального процесу і стосунків між усіма його учасниками;                     - ефективна реалізація єдиної науково-методичної проблеми;                                                                                 - мобілізація зусиль педагогічного колективу до інноваційної та гуманістичної діяльності.                                                                                                 
Опис інновації
Педагогічна рада як колегіальний орган відіграє важливу роль у демократизації управління. Педрада має стати лабораторією педагогічної майстерності, однією з умов розвитку експериментальної роботи в освітній установі. Тому форма проведення педради має бути цікавою так само, як і питання винесені на розгляд педради. Нетрадиційна педрада дає змогу залучити до її підготовки якомога більшу кількість організаторів, створювати творчі групи, які б вирішували перспективні завдання. При її підготовці враховується й те, що педрада не тільки генератор цікавих ідей, а й експертна рада, а також вона спонукає до пошуку, творчості, створить у колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння та поваги, створює умови для саморозвитку педагога та учня.
Наша практика переконує, що педрада – досить ефективний спосіб колегіального розв'язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу до інноваційної і гуманістичної діяльності, трибуна передового педагогічного досвіду, школа професійної культури. При її підготовці обов’язково вирішуються такі проблеми:                                                                                         - як зробити, щоб група педагогів, яка впроваджує у своїй роботіновітні технології, стала центром у процесі творчого пошуку;                                               - як сформувати колектив однодумців з того чи іншого питання;                                          - як вдосконалити педагогічну раду, форму її роботи, щоб досягти ефективності;                                                                                                                                          - чи дає педрада можливість розв’язати проблеми розвитку навчального закладу;                                                                                                                                           - що потрібно застосувати для активізації пошукової діяльності педагогів;                        - як залучити кожного учасника педради до обговорення питань і виконання ухвалених рішень.
В навчальному закладі практикуються нетрадиційні форми проведення педагогічних рад, що визначаються залежно від їх завдань (мети) і змісту. Найбільш поширені: педрада-консиліум, педрада-конференція, педагогічний  турнір, педрада - «круглий стіл», педрада - «мозковий штурм», педрада - «ділова гра», педрада-тренінг та інші. Завдяки таким педрадам педагог підвищує свою мотивацію до самоосвіти і вдосконалення навчального процесу з використанням інновацій.
Результативність та  ефективність впровадження інновації
- Нетрадиційна форма проведення педагогічної ради вимагає постійного удосконалення педагогами своїх професійних та педагогічних знань, стимулює кожного до самоосвітньої діяльності.

- На педрадах панує ділова атмосфера, формується сприятливий мікроклімат у колективі.
- Педагог оволодіває методами самоаналізу та самоконтролю своєї діяльності, застосовує творчий підхід до організації навчально-виховного процесу, навчається узагальнювати свій досвід і відбирати ті наукові ідеї, що будуть найбільш ефективними в його педагогічній системі.                                                                
- Розвивається професіоналізм особистості, педагог оволодіває сучасним змістом освіти та методами, що забезпечують цілісний розвиток особистості учнів.                                                                                                                                       
- Формується аналітико-діагностична основа педагогічної та управлінської діяльності (аналізу підлягають зміни у розвитку учня, рівень його вихованості та навчальних досягнень, результативність діяльності педагогів, ступінь досягнення управлінських цілей).                                                                                     
- Досягається ефективність реалізації науково-методичної проблеми в навчальному закладі.                                                                                                                    
- На базі училища проведені обласні семінари для директорів та заступників директорів з проблем організації та проведення педагогічних рад в професійних закладах області, де використовувались матеріали педагогічних рад ВПУ№25.
- Мар’янич Т.Г.- автор методичного посібника  «Нетрадиційні методи прове-дення педагогічних рад у професійному навчальному закладі» ( з досвіду роботи)
середа, 1 серпня 2018 р.

Стрес. Способи його подолання та запобігання

13 червня у навчальному закладі відбулась педагогічна рада, на якій розглядалось питання стресів у життєдіяльності людини. Життя й діяльність людини в умовах сучасного суспільства тісно пов’язані з періодичним, іноді досить тривалим і інтенсивним впливом несприятливих екологічних, соціальних, професійних та інших факторів, що викликають сильні негативні переживання, перенапругу фізичних і психічних функцій. Виникнення стресу у педагогів явище досить поширене, адже професія педагога є однією з найбільш емоційно напружених. Щодня перед кожним постають нові, складні завдання без часу на обмірковування, це викликає втому, спустошення, емоційне виснаження і в результаті призводить до професійного вигорання. Педагоги були ознайомленні із видами стресу, факторами, які призводять до виникнення стресових станів, а головне – різними методами їх подолання (фізичні вправи, релаксації, методики). Не обійшлось і без практичної частини, під час якої всі навчались за допомогою АРТ- терапії самостійно знижувати емоційне напруження та долати стресові стани.«Щаслива дитина – благополучна родина»
15 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день сім’ї, заснований ООН. Сьогодні, у цей  день, у навчальному закладі було організовано захід, на який було запрошено практичного психолога Хмельницького міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Віговську А.А. Мета даного заходу – поглиблення розуміння питань сім’ї, родинних стосунків, готовності до сімейного життя та відповідальності батьківства. Адже саме завдяки міцній родині, її одвічним цінностям міцніє та розвивається держава, зростає добробут народу.

середа, 2 травня 2018 р.

Тиждень суспільно-гуманітарних дисциплін


У квітні був проведений предметний тиждень суспільно-гуманітарних дисциплін, програма якого складалася з різноманітних заходів,  спрямованих на підвищення зацікавленості історією, мовою, літературою.
 Декілька років поспіль Тиждень має краєзнавче та народознавче спрямувння. Заходи такого типу спрямовані на популяризацію наших звичаїв, традицій, ознайомлення з визначними місцями нашого краю, життям та діяльністю відомих українців, їхні досягнення як в Україні, так і за її межами, мотивацію вивчення та дослідження Хмельниччини: традиції, історичних заповідників та цікавих місць, які мають багату та захоплюючу історію.
В рамках проведення тижня суспільних дисциплін учнями були проведені дні інформування на теми: «Сім чудес України» (зарубіжна література), «Екскурсія у світ українського слова» (українська мова), «Маловідомі факти про Поділля і Україну» (історія), організаторами якого стали викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін.
Перш ніж осягнути світ, збагнути, якою великою є Земля та які народи на ній проживають, людина пізнає найближче оточення – своїх рідних. Дорогою для неї стає рідна хата, вулиця, на якій вона розташована, своє село чи місто… І від того, як вона прикипіла душею до малої батьківщини, залежатиме її ставлення до Вітчизни, її історії і сьогодення. Саме на цю тему була проведена конференція «Нашого цвіту по всьому світу» та відкритий урок із зарубіжної літератури «Україна в творчості зарубіжних письменників».
Учні 1-3 курсів проявили активність, творчий підхід до виконання завдань, проводили пошуково-дослідницьку роботу та цікаво, креативно доносили результати досліджень до учасників масових заходів. Тиждень пройшов цікаво, насичено і був максимально результативним.
На лінійці, під час  закриття тижня суспільно-гуманітарних дисциплін відбулося нагородження активних учасників тижня грамотами та призами.IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018»


15-17 березня  2018 р. у Києві відбулася  IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018».
Міжнародна виставка представляє широкій громадськості, педагогам, науковцям, фахівцям, учнівській та студентській молоді, органам державної влади та управління новітні практичні напрацювання, інноваційні ідеї та технології в сфері освіти; ефективні шляхи інтеграції української освіти та науки в європейський і світовий простір; досвід розширення міжнародної співпраці, участі в спільних наукових і освітніх програмах, проектах; здобутки в підвищенні якості навчального та виховного процесів.
Учать прийняли 752 навчальних закладів, 12 представництв інших країн, проведено 74 тематичних заходи,  на конкурс було подано 635 творчих робіт.
Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького вже кілька років бере участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». Чотири роки поспіль навчальний заклад є медалістом у різних номінаціях.
Конкурсна робота навчального закладу, подана в номінації «Інноваційна модель сучасного закладу професійної (професійно-технічної) освіти в контексті освітніх реформ», відзначена золотою медаллю!
Вітаємо педагогічний та учнівський колектив з цією нагородою та бажаємо натхнення, творчих успіхів, нових звершень.